BeheerVisie B.V. neemt bedrijfsactiviteiten BuitenBeter over

Met ingang van 15 april 2022 heeft BeheerVisie de BuitenBeter App van Yucat B.V. overgenomen. Met deze overname zijn alle activiteiten en het intellectueel eigendom van de BuitenBeter App in beheer van BeheerVisie.

BeheerVisie is een gespecialiseerde softwareleverancier op het gebied van meldingenmanagementsystemen. Sinds de oprichting in 1995 te Rotterdam helpt BeheerVisie Nederlandse gemeenten en overheidsinstellingen om meldingen en klachten in de openbare ruimte adequaat af te handelen om Nederland steeds een beetje mooier, schoner en veiliger te kunnen maken.

De BuitenBeter App maakt het voor alle gebruikers mogelijk om meldingen in te dienen bij alle gemeenten van Nederland. De BuitenBeter App zal tijdens en na de overname dezelfde functionaliteiten behouden als daarvoor. De BuitenBeter App wordt daarmee het derde meldingensysteem in het portfolio van BeheerVisie.

De afgelopen maanden hebben Yucat B.V.en BeheerVisie intensief samengewerkt om de overdracht te kunnen realiseren. Dankzij de inzet en het vertrouwen heeft het traject geleid tot een soepele overdracht. Namens het gehele team van BeheerVisie willen wij de medewerkers van Yucat B.V. bedanken voor hun positieve bijdrage.

Lees hier meer informatie over de overname...

Meld vuurwerkschade via BuitenBeter app gemakkelijk aan gemeente

Afgelopen jaar is een heel bijzondere geweest. Corona heeft in meer of mindere mate effect gehad op iedereen in onze maatschappij. Vorige maand is door het kabinet een landelijk vuurwerk verbod aangekondigd. Deze maatregel zou genomen zijn ten gevolge van de coronacrisis, waar me we momenteel helaas nog middenin zitten. Ondanks dit landelijke verbod hebben wij besloten wel de tijdelijke categorie ‘Vuurwerkvandalisme – schade door vuurwerk’ in BuitenBeter te activeren net als voorgaande jaren. We kregen hier in de afgelopen tijd veel vragen over en het is ons duidelijk dat de behoefte voor deze tijdelijke extra categorie er ook dit jaar weer is.

Met de jaarwisseling in zicht is daarom onze tijdelijke categorie ‘Vuurwerkvandalisme – schade door vuurwerk’ vanaf vandaag weer toegevoegd in de BuitenBeter app. De categorie is terug te vinden bovenaan de TOP 10 problemenlijst in de app.

Schade door vuurwerk meld je dus direct met je smartphone aan de gemeente. Hiermee wordt de schade letterlijk door bewoners in beeld gebracht, waardoor gemeenten in veel gevallen snel tot actie over kunnen gaan. Dankzij jouw meldingen kunnen ze sneller en doelgerichter overgaan tot reparatie. Dit scheelt niet alleen een hoop tijd voor de gemeente, maar ook bewoners ondervinden hierdoor minder lang overlast van het gemelde probleem. Met elkaar kunnen we op deze manier bijdragen om schade en overlast in de openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken. Dus zie je schade als gevolg van vuurwerk, aarzel niet en meld het direct op het moment en de plek dat je het ziet via de BuitenBeter app bij je gemeente. Namens het BuitenBeter team alvast hele fijne feestdagen gewenst!

Aansluiting Gemeente Harderwijk op BuitenBeter!

Gemeente Harderwijk, samen met Ermelo en Zeewolde onderdeel van Meerinzicht, is nu ook aangesloten op BuitenBeter. Melden kon natuurlijk altijd al in de gemeente, net zoals in alle andere gemeenten in Nederland, maar dankzij deze aansluiting komen meldingen voor Harderwijk direct in hun systeem terecht, waardoor problemen nog sneller kunnen worden aangepakt.

BuitenBeter meldingen bestaan uit een foto van het probleem, de GPS-coördinaten van de locatie, een probleemcategorie zoals bijvoorbeeld zwerfvuil en natuurlijk een passende omschrijving van het probleem. Met deze informatie kan de gemeente bepalen hoe een problem kan worden opgelost en hoeft in de meeste gevallen niet ter plekke een inspectie uit te voeren. Dit scheelt een hoop tijd en zorgt ervoor dat problemen snel kunnen worden opgelost!

De BuitenBeter app kan worden gedownload van de Play Store voor Android en de App store voor iOS en is verder gratis te gebruiken. BuitenBeter werkt in heel Nederland. Op basis van de opgegeven locatie van een melding komt deze bij de juiste gemeente terecht. Een foto zegt meer dan duizend woorden. Met een foto kan de gemeente beter inschatten welke werkzaamheden nodig zijn om het probleem te verhelpen en daardoor doelgerichter en sneller te werk gaan.

Gemeente Heusden nu ook aangesloten op BuitenBeter!

Gemeente Heusden is vanaf 9 juli 2020 aangesloten op BuitenBeter. Dit houdt in dat de gemeente nog sneller kan acteren op gemelde problemen over de openbare ruimte. Goed nieuws dus voor inwoners van Heusden!

Doordat meldingen nu rechtstreeks in het systeem van de gemeente terecht komen, kunnen medewerkers veel gemakkelijker en sneller inzien wat voor probleem wordt gemeld en welke oplossing daarvoor nodig zal zijn. In sommige gevallen is het van uiterst belang dat er snel wordt gereageerd. Denk daarbij aan gevaarlijke situaties zoals een kapotte lantaarnpaal waar de bedrading is blootgesteld. Gelukkig kan hiervan met BuitenBeter heel makkelijk een melding worden gemaakt, voorzien van een foto, GPS-coördinaten, probleemcategorie en een omschrijving.

De BuitenBeter app kan worden gedownload van de Play Store voor Android en de App store voor iOS en is verder gratis te gebruiken. BuitenBeter werkt in heel Nederland. Op basis van de opgegeven locatie van een melding komt deze bij de juiste gemeente terecht. Een foto zegt meer dan duizend woorden. Met een foto kan de gemeente beter inschatten welke werkzaamheden nodig zijn om het probleem te verhelpen en daardoor doelgerichter en sneller te werk gaan.

Help de strijd tegen de eikenprocessierups met BuitenBeter

We zitten inmiddels volop in de lente. Het weer wordt langzaam warmer en het blijft langer licht buiten. Voor ons lekker, maar dit vindt ook de eikenprocessierups. Helaas kan deze rups voor aardig wat problemen zorgen en leiden tot gezondheidsklachten bij mensen. Vanaf 21 april is het dan ook mogelijk om in BuitenBeter via de speciale eikenprocessierups-categorie melding van deze rupssoort te maken bij de gemeente. De verwachting is dat rond half mei de rupsen in het stadium zijn dat ze hun brandharen afgeven welk klachten kunnen veroorzaken. Deze haartjes kunnen bij contact met mensen leiden tot een jeukende huid, geïrriteerde ogen, maar ook tot last van de luchtwegen.

Melden

Het is belangrijk dat er een duidelijk beeld is van waar de eikenprocessierups zich heeft genesteld. Niet alleen om problemen nu te kunnen bestrijden, maar ook om eventueel preventieve maatregelen te treffen voor komende jaren. Door de rups met BuitenBeter te melden, krijgt de gemeente precieze GPS informatie door en kunnen eventuele nesten snel in beeld worden gebracht. Door het toevoegen van een foto kan de situatie vaak ook sneller worden beoordeeld.

De gemeente kan vervolgens passende maatregelen treffen waardoor overlast voor bewoners kan worden beperkt. Dus help jouw gemeente de rups te bestrijden en meldt het direct wanneer je ze ziet met de BuitenBeter app en gebruik de speciale eikenprocessierups-categorie!

Eikenprocessierups

Meer informatie over de eikenprocessierups op de websites van het ministerie van LNV: www.minlnv.nl/eikenprocessierups en voor gezondheidsvragen de regionale GGD.

Meld vuurwerkschade via BuitenBeter app gemakkelijk aan gemeente

Het einde van het jaar is alweer in zicht en 2020 staat voor de deur. De aanstaande jaarwisseling zal ook dit jaar gepaard gaan met het nodige vuurwerk. Jammer genoeg gaat dit soms ook gepaard met vuurwerkvandalisme. Bewustwording rondom vuurwerkschade blijft helaas nodig. Daarom is ook dit jaar de tijdelijke categorie ‘Vuurwerkvandalisme’ toegevoegd in de problemenlijst van de BuitenBeter app. Vanaf vandaag kunt u deze terug vinden in de BuitenBeter app!

Schade door vuurwerk meld je dus direct met smartphone aan de gemeente. Hiermee wordt de schade letterlijk door bewoners in beeld gebracht, de gemeente heeft hiermee het totaalbeeld direct in huis en kan snel tot actie overgaan. In veel gevallen kan aan de hand van de foto al afgeleid worden welke reparatiewerkzaamheden er nodig zijn. Dankzij jouw meldingen kunnen ze sneller en doelgerichter overgaan tot reparatie. Dit scheelt niet alleen een hoop tijd voor de gemeente, maar ook bewoners ondervinden hierdoor minder lang overlast van het gemelde probleem. Met elkaar kunnen we op deze manier bijdragen om schade en overlast in de openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken. Dus zie je schade als gevolg van vuurwerk, aarzel niet en meld het direct op het moment en de plek dat je het ziet via de BuitenBeter app bij je gemeente! Namens het BuitenBeter team alvast hele fijne feestdagen gewenst!

BuitenBeter Windows Phone ondersteuning stopt per 10 maart 2020

Microsoft stopt per 10 december 2019 met de ondersteuning van Windows Phone. Dit betekent onder andere dat Microsoft vanaf deze datum geen security-updates meer zal uitbrengen. Dit is voor BuitenBeter aanleiding om te stoppen met de BuitenBeter Windows Phone app.

Na een overgangsperiode van drie maanden kunnen er vanaf 10 maart 2020 geen BuitenBeter meldingen meer worden gedaan met Windows Phone. Uiteraard blijft de BuitenBeter app nog wel beschikbaar voor Android en iPhone, waarmee er nog steeds snel en makkelijk problemen kunnen worden gemeld bij de gemeente.

Nieuw aangesloten: Gemeente Schouwen-Duiveland!

Sinds deze week is ook de gemeente Schouwen Duiveland actief aangesloten bij de BuitenBeter app.

De koppeling die is gerealiseerd tussen de Gemeente Schouwen-Duiveland en BuitenBeter stelt de gemeente nog sneller in staat in actie te komen. Op deze manier werken inwoners en de gemeente samen om de openbare leefruimte schoon en veilig te houden. Een BuitenBeter melding bestaat doorgaans uit een foto van het probleem, een locatie gebaseerd op GPS-coördinaten, een door de melder gekozen probleemcategorie en een omschrijving van het probleem.

De BuitenBeter app kan worden gedownload van de Play Store voor Android en de App store voor iOS en is verder gratis te gebruiken. BuitenBeter werkt in heel Nederland. Op basis van de opgegeven locatie van een melding komt deze bij de juiste gemeente terecht. Een foto zegt meer dan duizend woorden. Met een foto kan de gemeente beter inschatten welke werkzaamheden nodig zijn om het probleem te verhelpen en daardoor doelgerichter en sneller te werk gaan.

Nieuwe versie voor BuitenBeter op Android

Al 9 jaar is BuitenBeter een groot succes in Nederland! Nog steeds zien we dat smartphone bezitters massaal gemeenten helpen om de openbare ruimte van ons land schoon te houden en te verbeteren.

In 2010 hadden we met BuitenBeter een landelijke primeur, het was de eerste app in Nederland waarmee je problemen in de openbare ruimte direct aan je gemeente kon melden.

De afgelopen maanden heeft het BuitenBeter team hard gewerkt aan een nieuwe versie voor BuitenBeter op Android . De vernieuwde versie is voorzien van een compleet nieuw design, waardoor de app weer fris en als nieuw aanvoelt. Uiteraard is de basis van BuitenBeter gelijk gebleven: snel en makkelijk melden, meteen op de plek én het moment dat je het ervaart!

Meld vuurwerkschade via BuitenBeter app gemakkelijk aan gemeente

Ook dit jaar kun je wederom rond de jaarwisseling met je smartphone schade door vuurwerk direct melden aan de gemeente met foto en GPS-locatie. In de BuitenBeter app is hiervoor vanaf vandaag een speciale vuurwerkschade categorie beschikbaar. Hiermee wordt dus letterlijk de schade door bewoners in beeld gebracht. Dankzij jouw meldingen van vuurwerkschade kan de gemeente na de jaarwisseling sneller en doelgerichter overgaan tot reparatie, zodat de gevolgen van vandalisme zoveel mogelijk worden beperkt.

Vuurwerkoverlast en vuurwerkschade is elk jaar een vervelende kostenpost. De BuitenBeter app kan dit helaas niet voorkomen, maar bespoedigt wel herstel van deze vuurwerkschade. Betrokken bewoners en hun gemeente kunnen met de BuitenBeter app namelijk doeltreffend samenwerken om de vuurwerkschade in beeld te brengen. Al die opgeblazen vuilnisbakken, verbrande speelplaatsen, kapotte verkeersborden en opgeblazen bushokjes, ze moeten uiteindelijk ook weer gerepareerd of vervangen worden. Het schadebeeld is hierbij essentieel.

Dus zie je schade als gevolg van vuurwerk, meld het direct op het moment en de plek dat je het ziet via de BuitenBeter app aan je gemeente!