Meld vuurwerkschade via BuitenBeter app gemakkelijk aan gemeente

Meld vuurwerkschade via BuitenBeter app gemakkelijk aan gemeente

23 december 2016

Opgeblazen vuilnisbakken, verbrande speelplaatsen, kapotte bushokjes en beschadigde verkeersborden… schade en door vuurwerk levert ieder jaar lastige of zelfs gevaarlijke situaties op. Via de gratis BuitenBeter app kunnen bewoners schade door vuurwerk melden bij de gemeente. Vanaf vandaag is hiervoor een aparte categorie ‘Vuurwerkvandalisme’ actief in BuitenBeter.

Iedereen met een smartphone kan zo via de BuitenBeter app bijdragen aan het letterlijk in beeld brengen van vuurwerkschade rond de jaarwisseling. Een melding via BuitenBeter wordt automatisch met foto en GPS-locatie naar het meldpunt van de betreffende gemeente gestuurd. De gemeente heeft hiermee het totaalbeeld direct in huis en kan snel tot actie overgaan. In de meeste gevallen kan aan de hand van de foto direct afgeleid worden welke reparatiewerkzaamheden er nodig zijn. Dit scheelt niet alleen een hoop tijd voor de gemeente, maar bewoners ondervinden hierdoor ook minder lang overlast van het gemelde probleem. Met elkaar kunnen we op deze manier bijdragen om schade en overlast in de openbare ruimte als gevolg van vuurwerkschade en - vandalisme zoveel mogelijk te beperken.

Dus zie je schade als gevolg van vuurwerk, meld het direct op het moment en de plek dat je het ziet via de BuitenBeter app aan je gemeente!


Terug naar nieuws


BuitenBeter is een initiatief van Yucat Mobile Business Solutions