BuitenBeter app in Kerkrade

BuitenBeter draagt bij aan een schoner en veiliger Kerkrade

27 oktober 2017

Op 25 oktober 2017 werd onder andere de onderstaande tekst door Winand Heijltjes, fractievoorzitter, uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen 2017 / begrotingsbehandeling 2018.

De app “Buiten Beter”

De app “Buiten Beter” is een extra kanaal voor onze inwoners om meldingen vanuit de openbare ruimte door te geven. Ze is onlangs onder de aandacht gebracht en dit kan voor nog meer maatwerk zorgen. Wij zijn een groot voorstander van deze ontwikkeling. Veilige wijk en een prettige woon- en leefgemeente.

Voorzitter, het “cement” van Kerkrade wordt gevormd door de wijken, de optelsom van sterke lokale gemeenschappen. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd o.a. revitalisering Heilust, het MFA, openbare ruimte, wijk- en buurtcentra, sportaccommodaties, speeltuinen etc.. De komende jaren zal er aandacht moeten blijven voor de wijkvoorzieningen die onmisbaar zijn voor bewoners, verenigingen en ondernemers. Een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor de burgers in onze gemeente is een essentiële kernwaarde. Het is belangrijk dat iedereen prettig en veilig kan wonen in hun wijk. Dat men kan gaan en staan waar men wilt: rondom zijn woning, in de stad, rond de school, als men winkelt, wandelt of werkt. Wij moeten als gemeente er alles aan doen om dit voor onze burgers te bewerkstelligen. Onze fractie heeft voor de zomer aangegeven dat er onvoldoende gehandhaafd wordt op de Markt. Dit levert gevaarlijke situaties op door auto’s die hier vrij kunnen rijden en de burgemeester heeft toegezegd dit te gaan oplossen. Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken en gaan ervan uit dat dit, op welke wijze dan ook, dit jaar nog opgelost wordt. Ook hebben we als fractie aandacht gevraagd voor een nog betere handhaving in de wijken en dan noem ik o.a. de parkeerproblemen bij de scholen en de drugsproblematiek in verschillende buurten. Wij willen veilige wijken.

Heeft u de BuitenBeter app al gedownload op uw smartphone?

Download de app nu voor Android, iPhone en Windows Phone!


Terug naar nieuws


BuitenBeter is een initiatief van Yucat Mobile Business Solutions