Privacyverklaring BuitenBeter

Privacyverklaring BuitenBeter App
BuitenBeter is eigendom van Progresity B.V. en is ontwikkeld met als doel de kwaliteit in de leefomgeving te verbeteren. Hiertoe worden gebruikers in staat gesteld eenvoudige wijze digitale meldingen te doen.

Bij het gebruik van de meldingsapplicatie voor openbare ruimte ("de app") respecteren we uw privacy en beschermen we uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
Welke gegevens verwerken wij?
Bij het gebruik van de app kunt u ervoor kiezen om een melding te doen over een probleem in de openbare ruimte, zoals een kapotte lantaarnpaal of een beschadigd wegdek. Om deze melding te kunnen verwerken, vragen we u om bepaalde informatie te verstrekken, zoals:

- Een beschrijving van het probleem
- De locatie van het probleem
- Uw naam (optioneel)
- Uw contactgegevens - telefoonnummer en/of e-mailadres (optioneel)

We kunnen ook geanonimiseerde informatie verzamelen over uw apparaat, zoals het toestel ID en de app-versie.
Waarom verzamelen we deze informatie?
We verzamelen deze informatie om uw melding door te sturen naar organisaties die de melding kunnen verwerken en oplossen. In veel gevallen zal dit de gemeente of een gemeentelijke organisatie zijn. Als u ervoor kiest om uw naam en contactgegevens achter te laten, kunnen deze organisaties contact met u opnemen voor verdere informatie of om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw melding.

We verzamelen geanonimiseerde informatie over uw apparaat om ons te helpen bij het diagnosticeren van problemen en het verbeteren van de app.

We gebruiken de informatie die we verzamelen alleen voor het doel waarvoor deze is verzameld. We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Met welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Wanneer u een melding indient via de BuitenBeter app laat u indien gewenst zelf uw contactgegevens achter zodat de ontvanger van de melding contact met u kan opnemen.
Hoe beschermen we uw informatie?
We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of wijziging.
Hoe lang bewaren we uw informatie?
De persoonlijke gegevens die via onze app worden verzameld, worden gedurende een periode van 2 weken bewaard om de melding die u heeft gedaan af te verwerken. Na deze periode worden de gegevens geanonimiseerd zodat deze niet langer tot een individu te herleiden zijn. Wij bewaren deze gegevens alleen voor dit specifieke doel en voeren geen andere gegevensverwerking uit.
Hoe kunt u uw informatie bekijken, wijzigen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@buitenbeter.com. Binnen vier weken zullen wij voldoen aan uw verzoek. Voorwaarden en uitzonderingen voor deze rechten kunt u vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://hulpbijprivacy.nl/#voor-iedereen).
Vragen?
Heb je vragen over de afhandeling van jouw melding? Neem dan contact op met de gemeente. 

Voor overige vragen zijn wij per mail te bereiken op : info@buitenbeter.nl

Volg ons ook op 
© Copyright 2024 Progresity - All Rights Reserved
Privacyverklaring BuitenBeter